ADR

ADR kursai:

ADR vairuotojai: A1, A2, A3, A4

Kelių transporto priemonių vairuotoju, vežančiu pavojingus krovinius, (toliau – ADR vairuotojas) gali būti asmuo, kuris turi vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti kelių transporto priemonę (bent B kategorijos), yra išklausęs atitinkamą mokymo kursą ir nustatyta tvarka išlaikęs egzaminą bei gavęs ADR pažymėjimą.

A1 (22 val.) – pagrindinis mokymo kursas, vežant pavojingus krovinius bendros paskirties transporto priemonėmis pakuotėse. 

A2 (12 val.) – specializuotas mokymo kursas, vežant pavojingus krovinius cisternose, konteinerinėse cisternose. 

A3 (12 val.) – specializuotas mokymo kursas, vežant 1 klasės (sprogstamąsias) medžiagas ir gaminius. 

A4 (12 val. ) – specializuotas mokymo kursas, vežant 7 klasės (radioaktyvias) medžiagas pakuotėse ir cisternose.

 

Egzaminuoja ir išduoda liudijimus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos darbuotojai

Teisės aktai: (Žin., 2003, Nr. 56-2527; 2009, Nr. 19-791, Nr. 111-4748; 2010, Nr. 91-4860, Nr. 134-6870)., 2012, Nr. 93-4839, Nr. 140-7225).

Pavojingų krovinių vežimo automobiliniu transportu saugos specialistu (toliau – ADR saugos specialistas) gali būti asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą (arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip jam lygiavertį), išklausęs atitinkamą mokymo kursą ir nustatyta tvarka išlaikęs egzaminą.

ADR saugos užtikrinimo specialistai: M, M1, M2, M3, M4, M5

M (70 val.) – mokymo kursas visų klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.

M1 (54 val.) – mokymo kursas 1 klasės (sprogstamosios medžiagos) pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. 

M2 (54 val.) – mokymo kursas 2 klasės (dujos) pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. 

M3 (68 val.) – mokymo kursas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti. 

M4 (54 val.) – mokymo kursas 7 klasės (radioaktyviosios medžiagos) pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.

M5 (54 val.) – mokymo kursas pavojingųjų krovinių, kurių Jungtinių Tautų numeriai 1202, 1203, 1223 , 3475 (dyzelinas, benzinas, žibalas ir etanolio mišiniai) ir aviacinio kuro, priskiriamo prie Jungtinių Tautų numerių 1268 ar 0863, vežimo saugai užtikrinti.

Teisės aktai : (Žin., 2002, Nr. 98-4394; 2009, Nr. 79-3323; Nr. 111-4749; 2010, Nr. 91-4859, Nr. 152-7767). 2012, Nr. 64-3249).

Egzaminuoja ir išduoda liudijimus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos darbuotojai

Informacijos mob. 8 684  63 363
El. p. info@vairuokite.lt