95 kodas

VAIRUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS (95 KODAS)

Direktyva 2003/59/EB dėl vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo

Įgyvendinant 2003 m. liepos 15d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo visų ES šalių būsimiems profesionaliems vairuotojams norintiems vežti krovinius (dirbti krovinių pervežime) ir keleivius (dirbti keleivių pervežime) komerciniais tikslais (gaunant iš to atlygį) privaloma įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją (EU 95 kodą) ir kas 5 metus atnaujinti kvalifikaciją specialiuose periodinių mokymų kursuose.

 

Kam privalomi pradinės profesinės kvalifikacijos mokymo kursai?

·         Asmenims, norintiems vežti keleivius D1, D1E, D, DE kategorijų kelių transporto priemonėmis ir įgiję šių kategorijų vairuotojo pažymėjimą po 2008 m. rugsėjo 10 d.

·         Asmenims, norintiems vežti krovinius C1, C1E, C, CE kategorijų kelių transporto priemonėmis ir įgiję šių kategorijų vairuotojo pažymėjimą po 2009 m. rugsėjo 10 d.

Mūsų mokykloje minimalus amžius ir sąlygos siekiant  įgyti teisę vairuoti keleivines ar krovinines transporto priemones:

 

Transporto priemonių kategorija

Vairuotojo amžius

nuo 18 metų

nuo 21 metų ir daugiau

C, CE

280 val. (teorija) ir 20 val.   (praktinis vairavimas)

140 val. (teorija) ir 10 val. (praktinis vairavimas)

D, DE

280 val. (teorija) ir 20 val.   (praktinis vairavimas)

140 val. (teorija) ir 10 val.   (praktinis vairavimas)

 Profesinės kvalifikacijos praplėtimo mokymo kursai.

Kai vairuotojai turi kvalifikacijos pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius arba vežti keleivius, ir nori atitinkamai įgyti pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius arba vežti krovinius, turi baigti atitinkamos srities mokymo kursą, kurį sudaro:

Transporto priemonių kategorija, į   kurią persikvalifikuojama

Vairuotojo amžius

nuo 18 metų

nuo 21 metų ir daugiau

C, CE

65 val. (teorija) ir 5 val. (praktinis   vairavimas)

32,5 val. (teorija) ir 2,5 val.   (praktinis vairavimas)

D, DE

65 val. (teorija) ir 5 val. (praktinis   vairavimas)

32,5 val. (teorija) ir 2,5 val.   (praktinis vairavimas)

 

Kvalifikacijos tobulinimo (periodinio mokymo) kursai

Vairuotojai kas penkerius metus kvalifikaciją tobulina tų valstybių, kuriose jie nuolat gyvena arba dirba, mokymo įstaigose.

Kvalifikacija tobulinama išklausant ne trumpesnį kaip 35 val. mokymo kursą. Mokymas gali būti organizuotas dalimis, tačiau kiekviena dalis negali būti trumpesnė kaip 7 val. Kai vairuotojas išklauso dalį kvalifikacijos tobulinimo kurso vienoje mokymo įstaigoje ir toliau kvalifikaciją tobulina kitoje, jo išklausytas kursas turi būti įskaitytas.

Vairuotojai, turintys pažymėjimus, patvirtinančius kvalifikacijos tobulinimą, ir teisę vairuoti bent vienos kategorijos (C1, C1E, C arba CE) transporto priemonę, neprivalo papildomai išklausyti kvalifikacijos tobulinimo kurso, jei jie įgyja teisę vairuoti kitos kategorijos transporto priemonę kroviniams vežti. Ši nuostata taip pat taikoma vairuotojams, kurie turi pažymėjimus, patvirtinančius kvalifikacijos tobulinimą, ir teisę vairuoti bent vienos kategorijos (D1, D1E, D arba DE) transporto priemonę.

Kvalifikacijos tobulinimo (periodinio mokymo) kursai taikomi:

  •  Vairuotojams, įgijusiems D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę iki 2008 m. rugsėjo 10 d.
  • Vairuotojams, įgijusiems C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę iki 2009 m. rugsėjo 10 d.